EXPOSITIES

MOED’s online exposities, allen gecureerd in samenwerking met een van onze partners, tonen voorstellingen van gerechtigheid en/of onrechtvaardigheid, inclusie en/of exclusie en gelijkheid en/of verschil. De exposities laten verschillende perspectieven op de westerse kunsthistorische canon zien, met als doel om de machtsstructuren die hier meer of minder manifest aan ten grondslag liggen bloot te leggen en aan te vechten. Deze vier exposities zijn ontwikkeld in samenwerking met Merel Zwarts, Guerrilla Girls, Stedelijk Museum Amsterdam en Museum Arnhem.