OVER ONS

Het Museum of Equality and Difference (MOED) is een online museum en onderzoeksproject dat zich richt op de verbeelding van gelijkheid en verschil. We laten zien hoe kunstenaars invulling geven aan sociale veranderingen aan de hand van de vragen: Hoe ziet gelijkheid eruit, voor wie en waarom?; Hoe ziet verschil eruit, voor wie en waarom? MOED is een project van de onderzoekers van het Graduate Gender Programma van de Universiteit Utrecht.

Onze werkwijze

Innovatieve manieren van kijken, luisteren, en spreken worden dikwijls ontwikkeld in het domein van de kunsten. Kunst heeft de mogelijkheid om bewustwording te creëren en ons te gidsen in transformatieprocessen. De confrontatie met innovatieve visies op en visualisaties van de wereld om ons heen, kan leiden tot ervaringen waaruit men veranderd tevoorschijn komt. Hoe kunnen we esthetiek, artistieke techniek en verbeeldingskracht aanwenden voor de vormgeving van een structureel inclusieve samenleving? Hoe kunnen verbeelding, affect, emotie en ratio in hun samenhang bijdragen tot een beter begrip van gelijkheid, verschil en inclusiviteit?

Met deze ambitieuze onderzoeksvragen werkt MOED samen met academici, activisten, organisaties, instituten, en kunstenaars die zich vanuit verschillende aanvliegroutes hebben toegelegd op het zichtbaar maken van gemarginaliseerde geschiedenissen en kennisperspectieven in kunst, cultuur en politiek. MOED maakt geleefde realiteiten en ervaringen zichtbaar die in dominante verhalen doorgaans worden genegeerd, ontkend of tot zwijgen worden gebracht. Door onze samenwerking met een divers ensemble van kunstenaars, wetenschappers, activisten en instellingen creëren we een platform waarbij een nieuw repertoire aan perspectieven en verhalen voor het voetlicht kan worden gebracht. Vanuit een intersectioneel feministisch perspectief, dat wil zeggen een perspectief dat postkoloniale, dekoloniale en posthumanistische benaderingen in acht neemt, beoogt MOED een brug te slaan tussen theorie en geleefde ervaringen.

Onze visie

De gegenderde en geracialiseerde geschiedenissen van aan- en afwezigheid in kunst, cultuur en politiek, hebben invloed uitgeoefend op de voorkeuren die we hebben kunnen ontwikkelen. Wat we wel en wat we niet vaak zien heeft invloed op wat we gewend zijn te beoordelen als mooi en als belangwekkend. MOED gelooft dat we de moeite moeten nemen om ons te realiseren wat het betekent om in een samenleving te leven die is gebaseerd op een geschiedenis van uitsluiting, stereotypering en marginalisering, om toe te werken naar een samenleving gebaseerd op inclusie en gelijkheid. Hiervoor is een kritische verdieping in hoe de omgang met gevestigde canons en met een in termen van gender, ras en klasse betwist verleden er zou moeten uitzien, essentieel.

De website

In onze Online Exposities werken we samen met partners aan exposities die verschillende perspectieven op de westerse kunsthistorische canon tonen, met als doel om de machtsstructuren die hier meer of minder manifest aan ten grondslag liggen bloot te leggen en aan te vechten. De pagina In Gesprek Met  biedt een platform aan kunstenaars, academici, activisten en organisaties die we inspirerend vinden en die bijdragen aan het vormgeven van een maatschappij die gebaseerd is op inclusie en gelijkheid. We nodigen onze lezers hartelijk uit om te reageren op de content, en dialoog en discussie aan te wakkeren. In Gesprek Met is een combinatie van geschreven artikelen en andere media, waaronder performances en video’s. In ons Publiek Programma vind je onze offline activiteiten die we samen met onze partners organiseren omdat we ons realiseren dat alleen in het samengaan van online en offline activiteiten een werkelijk nieuwe en inclusieve ruimte kan ontstaan. De Bibliotheek biedt onze selectie met suggesties van leesmateriaal, waaronder inspirerende artikelen en initiatieven, en leestips van onze partners.

Op deze manier beoogt MOED een plek te creëren waar de verbeelding kan floreren en waar nieuwe manieren van samenleven voorstelbaar worden.

Heb je interesse om deel uit te maken van MOED? Bereik ons via contact@moed.online.

TEAM

Projectleider:

Rosemarie Buikema, professor Kunst, Cultuur en Diversiteit aan de Universiteit Utrecht. Rosemarie leidt het Graduate Gender Programma van de Universiteit Utrecht en is de wetenschappelijk directeur van NOG, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Genderstudies.

Astrid Kerchman, projectcoördinator

Adviesraad en team van experts:

  • Rolando Vázquez, Cluster Chair University College Roosevelt
  • Layal Ftouni, Universitair Docent Graduate Gender Programma, Universiteit Utrecht
  • Nancy Jouwe, onafhankelijk onderzoeker en geaffilieerd onderzoeker Graduate Gender Programma, Universiteit Utrecht
  • Rosa Wevers, PhD onderzoeker Graduate Gender Programma, Universiteit Utrecht

Gastonderzoeker:

Het Museum of Equality and Difference is gericht op het ontwikkelen van een nationale collectie, maar heeft ook partners met een Europese en internationale oriëntatie. MOED is geïnspireerd door GRACE—Gender and Cultures of Equality in Europe — en Global Grace, een project dat gefinancierd wordt door de British Research Council. Deze projecten onderzoeken systematisch de culturele productie van gender (on)gelijkheden—zowel binnen Europa als wereldwijd.

Vind ons hier op Facebook, Instagram en Twitter.

 


Beeld: Nandipha Mntambo, Emabutfo, 2009; cowhide, resin, polyester mesh, waxed cord; 24 figures, each approx. 120 x 60 x 20 cm; installation dimensions approx. 120 x 230 x 440 cm. Courtesy of the Artist and Stevenson, Cape Town and Johannesburg.