Jamila Mascat MOED TALKS

MOED Talks: Jamila Mascat

In deze videoreeks nodigt MOED gasten uit om te praten over hun visie op gelijkheid en verschil aan de hand van kunstwerken die zij inspirerend en krachtig vinden en die hen over tijd zijn bijgebleven. Hoe kunnen esthetiek, artistieke techniek en verbeeldingskracht worden aangewend voor de vormgeving van een structureel inclusieve samenleving? Hoe kunnen verbeelding, affect, emotie en ratio in hun samenhang bijdragen tot een beter begrip van gelijkheid, verschil en inclusiviteit?

Onze vierde gast is Jamila Mascat, docent bij het Graduate Gender Programme aan de Universiteit Utrecht. Jamila geeft ook les in filosofie, aan de Sorbonne Universiteit in Parijs en de Universiteit La Sapienza in Rome. Deze week bespreekt ze postkolonialisme en kunst aan de hand van de hedendaagse kunsttentoonstelling Africa Remix, die in onder meer Parijs, Londen en Düsseldorf tentoon is gesteld, en waaraan 87 verschillende kunstenaars deelnamen, met meer dan 200 kunstwerken. In de video reflecteert Jamila op de vraag ‘In hoeverre doorbreekt de expositie het stereotype van Afrika als één en hetzelfde?’